Loading...

mag. psih. Helena Rašić

Helena Rašić je magistrirala psihologiju, a edukaciju iz psihoterapijskih pravaca započela je kroz Kognitivno bihevioralnu terapiju. Pronašla se u Terapiji usmjerenoj na suosjećanje gdje se uključuje u daljnju edukaciju i superviziju, a nastavlja istraživati različite pravce kako bi mogla pružiti klijentima individualno prilagođen pristup. Pohađala je niz edukacija, uključujući mindfulness,...

mag. psih. Dunja Dejanović

Dunja Dejanović je klinička psihologinja (prema HPK), trenutačno zaposlena kaopsihologinja u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjamau Zagrebu, gdje se bavi psiho i neuropsihodijagnostikom, procjenom psihomotornog razvoja,savjetovanjem roditelja, trudi se surađivati sa drugim institucijama poput škola, socijalneskrbi, drugih bolnica. Njezin whatsapp dostupan je adolescentima i drugima...

Niko Boskovic

Nakon brojnih intervencija i terapija dobio je pristup uređajima i pločama za komunikaciju. S okolinom Niko komunicira sricanjem riječi na komunikacijskoj ploči. Niko je zaposlen i radi a sricanjem komunicirasvugdje gdje boravi – u domu, na poslu, u školi.Niko je i pjesnik, piše poeziju o svojim iskustvima i svijetu koji...

dr. Luke Beardon

Dr. Luke Beardon desetljećima radi u području autizma, obavljajući različite uloge, od stručnjaka, preko istraživača do mentora, a s autističnom djecom počeo je raditi s 14 godina kao volonter. Radio je za Nacionalno društvo za autizam (NAS) kao koordinator usluga, sudjelujući u razvoju stambenih usluga za mlade odrasle osobe s autizmom....