Loading...

mag. psih. Dunja Dejanović

Dunja Dejanović je klinička psihologinja (prema HPK), trenutačno zaposlena kaopsihologinja u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjamau Zagrebu, gdje se bavi psiho i neuropsihodijagnostikom, procjenom psihomotornog razvoja,savjetovanjem roditelja, trudi se surađivati sa drugim institucijama poput škola, socijalneskrbi, drugih bolnica. Njezin whatsapp dostupan je adolescentima i drugima...

Niko Boskovic

Nakon brojnih intervencija i terapija dobio je pristup uređajima i pločama za komunikaciju. S okolinom Niko komunicira sricanjem riječi na komunikacijskoj ploči. Niko je zaposlen i radi a sricanjem komunicirasvugdje gdje boravi – u domu, na poslu, u školi.Niko je i pjesnik, piše poeziju o svojim iskustvima i svijetu koji...

dr. Georgia Pavlopoulou

Georgia Pavlopoulou je predavačica na Odjelu za psihologiju i ljudskirazvoj na University College London i direktorica Nacionalnog programaza autizam Anna Freud Centra. Georgia je osnivačica Grupe za istraživanjeodnosa u neurodiverzitetu.Koristi kombinaciju ponašajnih, fenomenoloških i participativnih tehnikazajedno s razvojnim pristupom kako bi razumjela društvene odrednicementalnog zdravlja autističnih osoba putem njihovih osobnih...

dr. med. Raphaël Béné

Raphaël Béné je iskusni doktor medicine s iskustvom u područjima razvojne neuroznanosti, neurologije, dječje psihijatrije i neuroanatomije.  Radi u klinici pri Centru Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) u Lausanneu u Švicarskoj, gdje je zadužen za kliničku procjenu djece s nerorazvojnim poremećajima te vodi dijagnostički tim za procjenu i dijagnostiku autističnog spektra....