Loading...
Svea Kucinic

Svea Kučinić po struci je edukacijska rehabilitatorica, a trenutno je edukantica treće godine Gestalt psihoterapije pri Centru IGW u Zagrebu, što uključuje i rad s klijentima, pod supervizijom. Trenutno radi kao asistentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, gdje djeluje i kao članica tima Centra za podršku studentima i razvoj karijera.

Kava s ND psiholozima i psihoterapeutkinjama