Loading...
Ana Wagner Jakab

Ana Wagner Jakab zaposlena je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao redovita profesorica na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju. Nositeljica je nekoliko kolegija (Teškoće učenja, Višestruke teškoće, Praktikum iz rada s obitelji) na redovnom i izvanrednom studiju. Sudjeluje i u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji. Predaje i na studiju Edukacijske-rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovala u je u osam znanstveno-stručnih domaćih i međunarodnih projekata.

Sveukupno je objavila 30 znanstvenih radova. Mentorirala je studente u više završnih diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova Koautorica je nekoliko stručnih priručnika. Kao predavač i edukator sudjeluje u nizu skupova, edukacija i projekata za stručnjake i roditelje (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina) organiziranih i financiranih iz nacionalnih i međunarodnih projekata. Aktivna je u akcijama i projektima pokrenutim iz nevladinog sektora.

Završila je edukaciju iz Montessori predškolske pedagogije u organizaciji MEPI- Montessori Educational Programs International i edukacija iz Gestalt psihoterapije u organizaciji IGW-Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg. Stručni rad provodi u Kabinetu za psihoterapiju, Nastavno-kliničkog centra, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Bila je članica je IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) i SIRG (Special Interest Research Group) Quality of life, Hrvatske udruge za ranu intervenciju (HURID), Udruge edukacijskih-rehabilitatora, Zagreb, Centra inkluzivne potpore- IDEM te je u dva mandata bila predsjednica Udruge Korablja koja je članica međunarodne organizacije Arka a
sada je članica upravnog odbora. Anin znanstveni, nastavni i stručni interes je najvećim dijelom usmjeren na obitelj djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

 Interes za odnose s ljudima joj je životni pokretač i motivator. Osjeća se privilegiranom, počašćenom i zahvalnom što može sudjelovati u nekom dijelu života studenata, klijenata, djece s teškoćama i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Kava s ND psiholozima i psihoterapeutkinjama