Loading...
Niko Boskovic

Nakon brojnih intervencija i terapija dobio je pristup uređajima i pločama za komunikaciju. S okolinom Niko komunicira sricanjem riječi na komunikacijskoj ploči. Niko je zaposlen i radi a sricanjem komunicira
svugdje gdje boravi – u domu, na poslu, u školi.

Niko je i pjesnik, piše poeziju o svojim iskustvima i svijetu koji ga okružuje i prečesto nema razumijevanja za osobe s invalidtetom.

 

 

 

 

 

 

Niko Boskovic Keynote

tbd