Loading...
Ivana Garašić

Ivana Garašić je dječja i adolescentna klinička psihologinja.

Po bazičnom psihoterapijskom usmjerenju je KBT terapeut, ali danas u radu preferira individualizaciju tretmana kako odgovara klijentima. Ponajviše koristi terapiju prihvaćanjem i posvećenošću, kao i shema terapiju te EMDR terapiju, iz kojih je educirana i u radu s djecom i s odraslima.

Više godina vodi edukacije za stručnjake usmjerene radu s djecom i adolescentima.

Njenih ljubavi u psihologiji ima više, jer je psihologija njena posebna ljubav – tako da uživa upsihodijagnostici djece i odraslih, a posebno voli raditi s adolescentima i mladim odraslim ljudima koji imaju iskustvo višestruke traume te neurodivergentnom djecom i odraslima.

Upravo rad s neurodivergentnim osobama potaknuo ju je na dodatno istraživanje povezanosti našeg mozga, neurotransmitera i hormona te njihovog utjecaja na funkcioniranje.

U radu se zalaže za afirmativni pristup i podržavanje različitosti kao glavnog mehanizma za stvaranje osobne, autentične promjene.

Kava s ND psiholozima i psihoterapeutkinjama