Loading...
Jasmina Stosic

Jasmina Stošić je edukacijska rehabilitatorica, pročelnica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.

Njen nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad vezan je uz područje autizma.Izvodi 4 kolegija te je sudjelovala  u 13 znanstvenoistraživačkih i 8 stručnih projekata.

Voditeljica je Kabineta za poremećaj iz spektra autizma Centra za rehabilitaciju ERF-a u okviru kojeg se provodi procjena/dijagnostika, neposredan rad s autističnom djecom/osobama te savjetovanje i edukacija roditelja i stručnjaka.

Jasmina je završila niz edukacija vezanih za metode podrške osobama s autizmom koje su temeljene na razvojnom i bihevioralnom pristupu. 

okrugli stol

 

Okrugli stol govorit će o najčešćim problemima/teškoćama mentalnog zdravlja autističnih osoba i stanju podrške autističnim osobama na području mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na važnost interdisciplinarne suradnje stručnjaka_inja koji_e rade s autističnim osobama u prevenciji problema mentalnog zdravlja i podršci osobama s postojećim problemima mentalnog zdravlja.

Poteškoće s mentalnim zdravljem imaju autistične osobe s intelektualnim teškoćama i bez intelektualnih teškoća.
Odrasle autistične osobe (osobe s autizmom) bez intelektualnih teškoća onakvi su kakva će brojna autistična djeca biti. Govoreći_e smo, brojni_e imamo poslove, imamo obitelji i djecu koja su i sama autistična. Ali za sustave ne postojimo. Događaju nam se neprihvaćanje na poslovima, diskriminacija, izostanak razumnih akomodacija, mobbing, a kod autističnih žena i zlostavljanja od strane partnera. To sve utječe na naše mentalno zdravlje. U našem fenotipu autizma najveća podrška koju trebamo je ona psihološka i ako smo loše nasušno nam treba pravilna psihijatrijska podrška uz razumijevanje autizma i autističnih značajki.

Na terapiji učim kako se pobrinuti za svoje granice i samozbrinjavanje mentalnog zdravlja,

ali i moja terapeutica uči od mene o autizmu.

Uvažava moje autistične značajke i kulturu autističnih. To mi je jako važno

Moderatorica: Nataša Božić Šarić

 

Sudionice okruglog stola:
 • doc. dr. sc. Jasmina Stošić
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

  Izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 • mag. psih. Maja Bonačić
  voditeljica psihoterapijske grupe podrške za autistične odrasle osobe bez intelektualnih teškoća
  voditeljica psihoterapijske grupe podrške za autistične adolescente

mag. psih. Lea Devčić Conjar
 apsolventica edukacije za Gestalt psihoterapeuta koja niz godina radi i s autističnom populacijom

Sunčica Lovrečić Čekić, Predsjednica udruge ASK
autistična samozastupnica