Loading...

Okrugli stol govorit će o najčešćim problemima/teškoćama mentalnog zdravlja autističnih osoba i stanju podrške autističnim osobama na području mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na važnost interdisciplinarne suradnje stručnjaka koji rade s autističnim osobama u prevenciji problema mentalnog zdravlja i podršci osobama s postojećim problemima mentalnog zdravlja.

Poteškoće s mentalnim zdravljem imaju autistične osobe s intelektualnim teškoćama i bez intelektualnih teškoća. Odrasle autistične osobe (osobe s autizmom) bez intelektualnih teškoća onakvi su kakva će brojna autistična djeca biti. Pričamo, brojni imamo poslove, imamo obitelji i djecu koja i sama imaju autizam. Ali za sustave ne postojimo. Događaju nam se neprihvaćanje na poslovima, diskriminacija, izostanak razumnih akomodacija, bullying, a kod autističnih žena i zlostavljanja od strane partnera. To sve utječe na naše mentalno zdravlje. U našem fenotipu autizma najveća podrška koju trebamo je ona psihološka i ako smo jako loše psihijatrijska.

Na terapiji učim kako se pobrinuti za svoje granice i samozbrinjavanje mentalnog zdravlja, ali i moja terapeutica uči od mene o autizmu. Uvažava moje autistične značajke i kulturu autističnih. To mi je jako važno

Moderator: Sanja Božić Šarić

Sudionici okruglog stola:

mag. psih. Maja Bonačić voditeljica psihoterapijske grupe podrške za autistične odrasle osobe bez IT i voditeljica psihoterapijske grupe podrške za autistične adolescente

mag. psih. Lea Devčić Conjar psihoterapeutkinja autistične djece i odraslih


doc. dr. sc. Jasmina Stošić, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet

Izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet


Sunčica Lovrečić Čekić, Predsjednica udruge ASK, autistična samozastupnica