Loading...
Predstavljanje internetske stranice pisane od strane autističnih samozastupnika_ica i stručnjaka_inja.

Stranica je pisana jednostavnim jezikom kako bi bila uključiva i autističnim osobama s intelektualnim teškoćama i onima s teškoćama čitanja.

Stranica je namjenjena autističnim osobama roditeljima i skrbnicima te stručnjacima i stručnjakinjama koji_e rade s autističnom populacijom.

Svrha stranice je samoj autističnoj mladeži, autističnim osobama u Hrvatskoj, njihovim roditeljima i skrbnicima te stručnjacima i stručnjakinjama koji s njima rade pružiti izvor znanja koji uključuje najmodernije spoznaje o autizmu te stavove i značajke kulture Autističnih.

Afirmativne informacije o autizmu kao cjeloživotnom stanju pridonose razvoju pozitivne samosvijesti, razvoju samoprihvaćanja i samopoštovanja i imaju direktan utjecaj na kvalitetu mentalnog zdravlja.*

*Cooper K, Russell AJ, Lei J, Smith LG.
The impact of a positive autism identity and autistic community solidarity on social anxiety and mental health in autistic young people. 2022.